مشروح جلسه علنی یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

  1. نطق‌ پیش‌ از دستور رییس‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌
  2. ادامه‌ رسیدگی‌ به‌ گزارش اصلاحی‌ کمیسیون امور داخلی‌ کشور و شوراها (ارجاع از صحن‌) درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس‌ شورای اسلامی‌ (اصلاحیه‌ کمیسیون در خصوص بند الف‌ ماده (14) بررسی‌ و با اصلاحاتی‌ به‌ تصویب‌ رسید و پس‌ از رای‌ گیری‌ کل‌ ماده (14)، الحاقیه‌های‌ پیشنهادی‌ به‌ کل‌ طرح بررسی‌ شد که‌ یک‌ ماده الحاقی‌ به‌ تصویب‌ رسید)
  3. ادامه‌ رسیدگی‌ به‌ گزارش اصلاحی‌ کمیسیون عمران (ارجاع از صحن‌ ) در مورد طرح دو فوریتی‌ ساماندهی‌ بازار زمین‌، مسکن‌ و اجاره بها (تبصرههای‌ (3) و (4) ماده (1) مطابق‌ ماده 153 قانون آیین‌ نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ به‌ کمیسیون ارجاع شد و یک‌ اصلاحیه‌ پیشنهادی‌ درخصوص ماده (2) بررسی‌ شد.)
  4. برگزاری انتخابات نماینده ناظر در مجامع‌ و شوراها
  5. ناطقان میان دستور صحن‌ علنی‌ مجلس‌ شورای اسلامی‌ (آقایان: پزشکیان، آذری‌، احمدنژاد، رسولی‌نژاد و رحیمی‌ جهان آبادی‌)
  6. اعلام وصول لایحه‌ و طرح ( 6 عنوان لایحه‌ و یک‌ طرح به‌ صورت عادی‌ اعلام وصول شد)
  7. اعلام وصول سوال ملی‌ و منطقه‌ ای نمایندگان ( سوالات ملی‌ از وزرای‌ ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ و ورزش و جوانان اعلام وصول شد)
  8. قرائت‌ بیانیه‌ نمایندگان مجلس‌ شورای اسلامی‌
  9. تذکرات آیین‌ نامه‌ ای، تذکرات شفاهی‌ و اخطار قانون اساسی‌
  10. اعلام ختم‌ جلسه‌، جلسه‌ آینده ساعت‌ 7:45 صبح‌ روز دوشنبه‌ 1402/03/08

موارد مشابه