مشروح جلسه علنی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

 1. نطق پیش از دستور رییس مجلس شورای اسلامی
 2. رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر ار تباطات و فناوری اطلاعات ( نماینده سوال کننده مشروط به تعهد وزیر به اجراى شاخص هاى حوزه مسئولیت طی سه ماه از پاسخ وزیر قانع شدند )
 3. انتخاب رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیات رییسه مجلس (حجت الاسلام پژمانفر با کسب 511 راى به مدت یکسال به ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برگزیده شد)
 4. قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد ارزیابی اثر فعالیت پتروشیمی های متانولی بر منابع بخش عمومی
 5. رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازما ن اوقاف و امور خیریه کشور ( نمایندگان تقاضاى تحقیق و تفحص مذکور را با 170 راى موافق، 81 راى مخالف و یک راى ممتنع از مجموع 209 راى ماخوذه، تصویب کردند )
 6. ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( تعدادى از اصلاحیه هاى پیشنهادى نمایندگان درخصوص ماده 2 طرح بررسی شد و دو پیشنهاد به تصویب رسید و ادامه بررسی به جلسه بعد موکول شد )
 7. قرائت گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد استفاده از آب های آلوده و غیرمتعارف در کشت محصولات کشاورزی
 8. ناطقان میان دستور جلسه علنی ( آقایان: فروردین، حدادى، طغیانی، حسین پور، شکراللهی و بدرى)
 9. تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی ( 6 تذکر خطاب به رییس جمهور محترم و 22 تذکر خطاب به مسئولان اجرایی)
 10. تذکرات آیین نامه ای، تذکرات شفاهی و اخطار قانون اساسی
 11. اعلام ختم جلسه: جلسه آینده ساعت 7:45 صبح روز شنبه 31/04/1402

موارد مشابه