مشروح جلسه علنی سه شنبه 2 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

  1. نطق پیش از دستور رییس مجلس شورای اسلامی
  2. ادامه رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون عمران (ارجاع از صحن) در مورد طرح دو فوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ( چند اصلاحیه پیشنهادی درخصوص ماده (1) و تبصره های آن به تصویب رسید)
  3. گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده - 1) در مورد طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (اصلاحیه کمیسیون به تصویب رسید)
  4. گزارش اصلاحی کمیسیون قضایی و حقوقی در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده- 2) در مورد لایحه شورای حل اختلاف (اصلاحیه کمیسیون به تصویب رسید)
  5. گزارش اصلاحی کمیسیون اقتصادی در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده- 3) در مورد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحیه کمیسیون به تصویب رسید)
  6. قرائت نامه معرفی آقای رضا مرادی صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
  7. اعلام نتایج انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در سال چهارم
  8. قرائت بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  9. اعلام ختم جلسه، جلسه آینده ساعت 7:45 صبح روز یکشنبه 1402/03/07

موارد مشابه