مشروح جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

 1. نطق پیش از دستور رییس مجلس شورای اسلامی
 2. رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی (رییس مجلس با طرح ابهام در ماده واحده و تبصره 4 آن با ذکر این که مجلس نمیتواند تعیین وظایف وزارت بازرگانی را به دولت بسپارد و در متن باید ذکر شود، مطابق ماده 351 قانون آیین نامه داخلی براى رفع ابهام به کمیسیون ارجاع داد تا ظرف یک هفته اصلاحات لازم را اعمال دارد.)
 3. رسیدگی به گزارش اصلاحی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در تامین نظر شورای نگهبان (اعاده-3 ) در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (نمایندگان با مصوبه کمیسیون مبنی بر ماده 53 طرح مذکور موافقت نکردند و به کمیسیون ارجاع شد)
 4. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ( پس از بررسی جزئیات و اصلاحیه هاى پیشنهادى نمایندگان و تصویب پیشنهاد رفع ابهام ماده (4،) 9 ماده لایحه مذکور به تصویب رسید)
 5. رسیدگی به تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (58) قانون اساسی ( پس از توضیح نماینده متقاضیان و اظهارات دو نماینده مخالف و موافق؛ نمایندگان با 79 راى موافق و 011 راى مخالف و 5 راى ممتنع از 491 راى ماخوذه با بررسی طرح مذکور مطابق اصل 85 قانون اساسی مخالفت کردند)
 6. ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( ماده 2 طرح مذکور قرائت شد و بررسی اصلاحیه هاى پیشنهادى نمایندگان به جلسه بعد موکول شد)
 7. ناطقان میان دستور جلسه علنی ( آقایان: اعظمی، حدادى، طغیانی، حسین پور، شکراللهی و بدرى)
 8. تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی ( 9 تذکر خطاب به رییس جمهور محترم و 21 تذکر خطاب به مسئولان اجرایی)
 9. تذکرات آیین نامه ای، تذکرات شفاهی و اخطار قانون اساسی
 10. قرائت تشکر نامه رییس قوه قضاییه از بیانیه پشتیبانی نمایندگان از فعالیت ها و رویکرد تحولگرانه قوه قضائیه
 11. اعلام ختم جلسه: جلسه آینده ساعت 7:45 صبح روز سه شنبه 27/04/1402

موارد مشابه