مشروح جلسه علنی دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

  1. رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی از سوال مجتبی محفوظی نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( 228 نماینده حاضر در صحن با 133 راى موافق، 75 راى مخالف و 5 راى ممتنع از پاسخ وزیر قانع شدند)
  2. رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاه های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور -در اجرای تبصره 1 ماده 701 قانون آیین نامه داخلی مجلس
  3. رسیدگی به تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران (201 نماینده حاضر در صحن با 741 راى موافق، 03 راى مخالف و 1 راى ممتنع با استرداد لایحه موافقت کردند)
  4. ناطقان میان دستور جلسه علنی (آقایان رجایی ریزى، نیک بین، حسین زاده، رضازاده و رئیسی)
  5. اعلام وصول لایحه و طرح (یک طرح به صورت عادى اعلام وصول شد)
  6. اعلام وصول سوال ملی و منطقه ای (سه سوال ملی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد)
  7. تذکرات آیین نامه ای، تذکرات شفاهی و اخطار قانون اساسی
  8. اعلام ختم جلسه: جلسه آینده ساعت 7:45 صبح روز یکشنبه 15/5/1402

موارد مشابه