جلسه علنی سه شنبه 6 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران - دراجرای ماده 242 قانون آیین نامه داخلی ( 122نماینده حاضر در صحن با گزارش کمیسیون با 251 رای موافق، 12 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 212 رای ماخوذه موافقت کردند)

در جلسه علنی روز سه شنبه سخنگوى کمیسیون قضایی و حقوقی (دلخوش اباترى) گزارش کمیسیون مذکور درخصوص تقاضاى جناب آقاى حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده محترم شاهین شهر و میمه و برخوار و 39 نفر از نمایندگان محترم در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد کانونهاى وکلاى دادگسترى قرائت کرد که بخشی از آن به شرح ذیل است:

محورهاى تحقیق و تفحص به رئیس اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران و کانون وکلاى دادگسترى مرکز منعکس گردید که پاسخی دریافت نشد. در مورخ 3/3/1401 جلسه بررسی تقاضاى تحقیق و تفحص در کمیسیون قضائی و حقوقی تشکیل شد و مقرر گردید مجددا موضوع تقاضاى تحقیق و تفحص به اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران و همه کانونهاى وکلاى دادگسترى سراسر کشور ارسال شود.

در تاریخ 25/3/1401 طی نامه شماره 25087 تقاضا مجددا به 27 کانون وکلاى دادگسترى سراسر کشور و اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران ارسال شد که صرفا تا تاریخ 2/7/1401 فقط کانونهاى وکلاى دادگسترى آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران، خوزستان و کردستان پاسخ خود را اعلام نمودند که در مورخ 2/7/1401 طی نامه شماره 62367 پاسخهاى واصله به متقاضیان تحقیق و تفحص منعکس گردید.

قاضاى تحقیق و تفحص در جلسه رسمی مورخ 15/1/1402 کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور دوسوم اعضاى کمیسیون مطرح شد و علیرغم دعوت قبلی از رئیس اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران و رئیس کانون وکلاى مرکز طی نامه شماره 120123 مورخ 24/12/1401 ،مدعوین در جلسه حاضر نشدند، پس از استماع نظرات طراح، ضرورت انجام تحقیق و تفحص از عملکرد اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران و کانونهاى وکلاى دادگسترى سراسر کشور در محورهاى زیر به تصویب رسید.

محورهاى تحقیق و تفحص:

  1. بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانونهاى وکلاى دادگسترى و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزارى آزمون ورودى و اختبار کارآموزان
  2. بررسی عملکرد کانونهاى وکلاى دادگسترى و اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران درخصوص صدور پروانه فعالیت براى افرادى که بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه فعالیت اخذ نمودهاند و بررسی فهرست افراد مذکور
  3. بررسی عملکرد کانونهاى وکلاى دادگسترى و اتحادیه کانونهاى وکلاى دادگسترى ایران درخصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده (4) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون مذکور
  4. بررسی فهرست وکلاى عضو کانونهاى وکلاى دادگسترى و صلاحیت قانونی آنها

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه