جلسه علنی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازما ن اوقاف و امور خیریه کشور ( نمایندگان تقاضاى تحقیق و تفحص مذکور را با 170 راى موافق، 81 راى مخالف و یک راى ممتنع از مجموع 209 راى ماخوذه، تصویب کردند )

آقاى راستینه سخنگوى کمیسیون فرهنگی در ارائه گزارش کمیسیون متبوع به موارد زیر به عنوان محورهاى تقاضاى تحقیق و تفحص اشاره کرد:

 • بدون برنامه رها شدن موقوفات و نذورات مردم در بقاع متبرکه
 • گزارش از مصادیق ، میزان و نحوه سرمایه گذارى اوقاف طی 5 سال اخیر؛
 • گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه کرد حق النظاره و حق التصدى که به شکل متمرکز در دست ریاست سازمان قراردارد طی 5 سال اخیر؛
 • گزارش از رقبه ها و موقوفاتی که به ثمن بخش در اختیار افراد ذى نفوذ قرار گرفته است.
 • گزارش از میزان مبالغ رسوب یافته در حسابهاى بانکی ادارات و سازمان  
 • گزارش از نحوه و مصادیق هزینه کرد حفظ عین و علت افزایش آن
 • گزارش از نحوه نظارت بر عملکرد هزینه اى اعتبارات غیردولتی اوقاف طی 5 سال اخیر
 • گزارش از شیوه قیمت گذارى موقوفات جهت واگذارى به اشخاص
 • گزارش از عملکرد درخصوص احیاى ده ها میلیارد تومان موقوفات رها شده
 • گزارش از مصادیق ، میزان و نحوه هزینه کرد عایدات موقوفات در 5 سال اخیر
 • گزارش از مصادیق، میزان و نحوه هزینه کرد و میزان وصول عایدات موقوفات در اختیار دولت یا علت عدم وصول آن
 • گزارش از اعمال مدیریت براى کاهش نارضایتی مردم طی 5 سال اخیر
 • گزارش از موقوفات و املاک سایر مواردى که بصورت ترک تشریفات در کمیسیون املاک در سطح کشور و بویژه استان تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده  
 • گزارش از میزان کمکهاى بلاعوض به سازمانها، نهادهاى فرهنگی، مذهبی و علمی طی 5 سال اخیر
 • گزارش از نحوه هزینه کرد و باغ موقوفه مدرسه علمیه سعدیه رامیان و موقوفات استان گلستان و درآمدهاى آن
 • شفاف سازى موضوعات مالی

در ادامه آقاى میرمحمدى نماینده تفت و میبد به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص به شرح دلایل و ضرورت انجام تحقیق و تفحص پرداخت.

تقاضاى تحقیق و تفحص مذکور با  170 راى موافق، 18 راى مخالف و یک راى ممتنع از مجموع 209 راى ماخوذه، تصویب شد.

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه