جلسه علنی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد سوال محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور از وزیر ار تباطات و فناوری اطلاعات ( نماینده سوال کننده مشروط به تعهد وزیر به اجراى شاخص هاى حوزه مسئولیت طی سه ماه از پاسخ وزیر قانع شدند )

سخنگوى کمیسیون صنایع و معادن (آقاى عباسپور) گزارش کمیسیون متبوع را درخصوص بررسی سوال آقاى پورابراهیمی نماینده کرمان مبنی بر «دلیل ضعف عملکرد وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در زمینه هاى عملیاتی از جمله توسعه ارتباطات و فناورى، توسعه بسترها و شبکه هاى مخابراتی، تامین زیرساختهاى استفاده از اینترنت و نظارت بر عملکرد اپراتورها» ارائه نمود.

پس از آن آقاى زارع پور وزیر محترم ارتباطات و فناورى اطلاعات در دو نویت به بیان توضیحاتی درخصوص سوال مطروحه پرداختند که بخشی از ان در قالب نماهنگ تصویرى در صحن علنی پخش و ارائه شد.
ایشان ضمن پخش نماهنگ گستردگی حوزه مسئولیت و اقدامات طی 22 ماه گذشته از تعبیه فیبرهاى نورى در اعماق خلیج فارس و دریاى عمان تا حوزه فضایی اشاره کرد و یکی از دستاوردهاى وزارت خانه را اتصال جزایر سه گانه طی 2 ماه اخیر به سرزمین مادرى با 150کیلومتر کابل کشی در زیر دریا عنوان کرد و در ادامه به سایر اقدامات از جمله موارد زیر اشاره کرد:

 • راه اندازى 60 سایت نسل پنجم که رکورد 6.5 ترابایت در ثانیه ترافیک داخل را شکسته است.
 • طراحی سازوکارى براى دسترسی به بیش از 100 هزار سایت ممنوع شده براى IP ایران بدون استفاده از فیلترشکن
 • تامین زیرساخت هاى بهره بردارى بیش از 40 میلیون نفر در ماه از شبکه هاى اجتماعی و پیام رسان هاى داخلی
 • پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از 23 درصد ابتداى دولت به 62 درصد
 • راه اندازى اینترنت سالم براى کودکان و نوجوانان  
 • جابجایی 350 میلیون مرسوله توسط شرکت ملی پست؛ راه اندازى 600 باجه جدید پست بانک در روستاها؛ اتصال 4300 روستا در نقاط صعب العبور به شبکه ملی اطلاعات ،  
 • راه اندازى پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بیش از 15 میلیون نفر کاربر فعال و ارائه بیش از 3 هزار خدمات دولتی
 • آغاز عملیات پروژه فیبرنورى در حوزه کسب و کارها در یکصد شهر با هدف پوشش 8 میلیون خانوار تا آخر سال جارى که در حال حاضر پوشش 5/ 3 میلیون خانوار محقق شده است.
 • اجراى 7 پرتاپ طی 22 ماه در حوزه فضایی با همکارى دستگاههاى لشکرى و کشورى

همچنین وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات به واقعی نبودن آمار در دولت گذشته اشاره کرد که براساس آن تحقق برخی برنامه هاى ارائه شده وزارتخانه با مشکل مواجه شد. ایش ان به آمار اتصال 90 درصد روستاها به شبکه اینترنت اشاره کرد که در حقیقت 79 درصد محقق شده بود.
زارع پور به کسب رتبه 140 ام در حوزه ارتباطات ثابت اشاره کرد و گفت در این حوزه غفلت 10 ساله داشته ایم.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور در دو نوبت به توضیحاتی درخصوص سوال خود از وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات پرداخت و به موارد ذیل اشاره کرد:

 • اقتصاد دیجیتال در کشور از ظرفیت هاى رشد نرخ اقتصادى محسوب می شود و در این ارتباط برنامه هایی به صحن و کمیسیون ارائه کردید
 • براى تحقق برنامه هاى خود بازه زمانی یکساله در نظر گرفتید و الان نزدیک دو سال از عمر دولت سیزدهم میگذرد اما عملکرد شما در شاخص هاى مرتبط با ماموریت وزارتخانه از کمترین میزان رشد برخوردار است . از جمله: نبود سند ملی و نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم التزام به اپراتورها، بانکها و شرکت ها نسبت به اجراى قانون استفاده حداکثرى از توان داخلی، نبود سند اولویت هاى صادراتی دانش بنیان، ضعف کیفی زیرساخت هاى ارتباطی براى ورود به عصر تحول دیجیتال در سه شاخص تاخیر پایین، اتصال انبوه و پهناى باند؛ رسیدگی به  این موارد در برنامه وزیر بوده است.
 • وضعیت اینترنت روستایی وضعیت مطلوبی ندارد و تلفن ثابت در مناطق مشکل دارد و رشد شاخصها در بازه یکساله بازتاب میدانی ندارد.
 • وزیر باید پاسخ دهد چرا شاخص هاى حوزه ارتباطات علاوه بر مسائل جارى، در مسائل اقتصادى، علمی، آموزشی مطلوب نیست و طی 2 سال که از عمر دولت میگذرد عملیاتی نشده است.
 • وزیر ارتباطات باید امکان سرمایه گذارى براى به روز رسانی و  توسعه تجهیزات و فعالیتهاى ارتباطی را فراهم کند، اما چالشهاى اساسی کمکان به قوت خود باقی است
 • وضعیت شرکت مخابرات اسفبار است. این شرکت در ارائه خدمات به مردم و در حوزه هاى ادارى و پرسنلی و بازنشستگان و اجراى قانون ایثارگران مشکل دارد.
 • اگر در ارائه خدمات به مردم در حوزه ماموریت هاى همراه اول و شرکت مخابرات در استانها و مناطق مختلف نیازمند تغییرات هستید تا خدمات بهترى ارائه کنید اتخاذ تصمیم کنید.

در پایان سوال کننده از پاسخ وزیر مشروط بر این که وزیر متعهد شود طی سه ماه اقدامات لازم درخصوص شاخص هاى ماموریت وزارتخانه انجام دهد، قانع شد.
آقاى قالیباف رییس مجلس نیز خارج از سوال مطروحه بر این نکته که شبکه ملی را با اولویت پیش برده شود، تاکید کرد.

 

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه