جلسه علنی دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

رسیدگی به تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران (201 نماینده حاضر در صحن با 741 راى موافق، 03 راى مخالف و 1 راى ممتنع با استرداد لایحه موافقت کردند)

دکتر حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور در تشریح لزوم استرداد لایحه مذکور گفت: در دولت دوازدهم لایحه ایجاد مناطق آزاد تجارى- صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران تقدیم مجلس دهم شد اما در نهایت با رفت و برگشت هاى صورت گرفته میان مجلس و شوراى نگهبان، تعیین تکلیف آن به مجلس یازدهم رسید.

ایشان ادامه داد: از آنجا که این لایحه داراى ابهاماتی بود، در نهایت این تصمیم گرفته شد که در قالب سه لایحه مجزا براى ایجاد هر یک از مناطق آزاد سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس تقدیم شود. این سه لایحه در کمیسیون اقتصادى مجلس بررسی شده و مطابق آیین نامه داخلی مجلس لازم است براى این که سه لایحه مذکور در دستورکار صحن قرار گیرد، لایحه قبلی مسترد شود.
علی بابایی کارنامی نماینده سارى در مخالفت با استرداد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجارى- صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران اظهار داشت: نمی دانم پشت پرده این استرداد چیست؟ در حالی که اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست و منطقه آزاد مازندران به عنوان دروازه ورود به اوراسیااز اهمیت دوچندان برخوردار است.
 
 ایشان در ادامه از بابت این که این احتمال وجود دارد که در صورت بررسی مجزاى لوایح با ایجاد یک منطقه آزاد موافقت شود و با دیگرى موافقت نشود، در حالی که طرح سه منطقه آزاد در یک لایحه به یک راى گیرى کلی منجر می شد، ابراز نگرانی کرد.
در پایان نمایندگان حاضر در صحن با 147 راى موافق با استرداد لایحه دولت موافقت کردند.

نمایندگان مرتبط

مصوبات مرتبط

تصویب شد رای گیری درخصوص تقاضای استرداد لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری سرخس- دوغارون و مازندران جزئیات آرا

موارد مشابه