جلسه علنی دوشنبه 26 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی ( 9 تذکر خطاب به رییس جمهور محترم و 21 تذکر خطاب به مسئولان اجرایی)

9 تذکرکتبی خطاب به رییس جمهور محترم

 • تذکر علیزاده برمی نماینده دامغان و جمعی از نمایندگان مبنی بر»لزوم بازداشتن شرکتهاى بزرگ فولادى و پتروشیمی از فروش دلارى محصولات در داخل جهت مهار تورم»
  • تذکر دیگر ایشان و جمعی از نمایندگان مبنی بر» لزوم توقف قیمت گذارى دلارى مواد اولیه تولید خودروها»
 • تذکر حجت الاسلام نیک بین نماینده کاشمر و جمعی از نمایندگان مبنی بر» ضرورت توجه به سواد رسانه اى در مدارس و تربیت نیروهاى کارآمد».
  •  تذکر دیگر ایشان و جمعی از نمایندگان مبنی بر» ضرورت آینده نگرى و پایش برنامه ها در وزارت آموزش و پرورش به ویژه سازمان پژوهش و برنامه ریزى»
  • تذکر دیگر ایشان و جمعی از نمایندگان مبنی بر» ضرورت رسیدگی به اخذ کمک هاى مردمی اجبارى در مدارس دولتی»
 • تذکر کمال حسین پور نماینده پیرانشهر مبنی بر »ضرورت تسریع در تاسیس اداره آموزش و پرورش شهرستان میرآباد»
 • تذکر آصفرى نماینده اراک و جمعی از نمایندگان مبنی بر» لزوم صدور دستور به وزیر جهاد کشاورزى براى رفع کمبود و گرانی مرغ در سطح کشور»
 • تذکر حدادى نماینده ساوجبلاغ و جمعی از نمایندگان  مبنی بر«لزوم بهبود کمی و کیفی مدراس دولتی و افزایش بودجه آموزش و پرورش»
 • تذکر محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و جمعی از نمایندگان مبنی بر« ضرورت پیگیرى حقوقی و سیاسی حمایت مسئولان دولت سوئد از تروریسم و جنایات بیرحمانه تروریستها»

22 تذکرکتبی خطاب به مسئولان اجرایی

دستگاه اجرایی تعداد دستگاه اجرایی تعداد
نفت 1 دادگستری 1
امور اقتصادی 2 امور خارجه 1
راه و شهرسازى 3 کشور 2
تعاون 2 نیرو 3
اطلاعات 3 صمت 2
ورزش و جوانان 1    

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه