جلسه علنی سه شنبه 6 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (دو فوریت طرح مذکور تصویب نشد و تقاضای یک فوریت با 251 رای موافق، 25 رای مخالف، 6 رای ممتنع از 211 رای ماخوذه به تصویب رسید)

در خصوص این دستورکار جلسه علنی روز سه شنبه ، ابتدا آقاى حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر نماینده متقاضیان دو فوریت، به بیان دلایل ضرورت تصویب دو فوریت طرح مذکور پرداخت. پس از آن آقایان محمدیارى نماینده طوالش و احمدى نماینده رشت و آقایان یوسفی نماینده اهواز و سرگزى  نماینده زابل به عنوان موافق با دو فوریت صحبت کردند.

در نهایت نمایندگان با دو فوریت طرح مذکور با 118 راى موافق ، 85 راى مخالف و 8 راى ممتنع مخالفت کردند و یک فوریت طرح با با 157 راى موافق، 15 راى مخالف، 6 راى ممتنع از 178 راى ماخوذه به تصویب رسید.

نمایندگان مرتبط

مصوبات مرتبط

تصویب شد رای گیری درخصوص دو فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جزئیات آرا
تصویب شد یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز جزئیات آرا

موارد مشابه