جلسه علنی سه شنبه 27 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

انتخاب رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیات رییسه مجلس (حجت الاسلام پژمانفر با کسب 511 راى به مدت یکسال به ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برگزیده شد)

در جلسه علنی روز سه شنبه 27 تیرماه، آقایان حجت الاسلام شجاعی علی آبادى و حجت الاسلام پژمانفر به عنوان نامزدهاى ریاست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از سوى هیات رییسه اعلام شدند که از 522 راى ماخوذه  حجت الاسلام پژمانفر به مدت یکسال به عنوان رییس کمیسیون انتخاب شد.

موارد مشابه