جلسه علنی سه شنبه 6 تیر ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول لایحه و طرح (یک عنوان طرح بصورت عادی اعلام وصول شد)

در نشست علنی روز سه شنبه «طرح اصلاح موادى از قانون حفاظت و بهره بردارى از منابع آبزى ایران» به صورت عادى اعلام وصول شد.

موارد مشابه