جلسه علنی یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول لایحه‌ و طرح ( 6 عنوان لایحه‌ و یک‌ طرح به‌ صورت عادی‌ اعلام وصول شد)

در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌، تقاضای‌ اصل‌ 85 با امضای‌ 19 نماینده در مورد »طرح اساسنامه‌ سازمان آموزش فنی‌ و حرفه‌ای‌« و یک‌ عنوان طرح و 6 عنوان لایحه‌ بشرح ذیل‌ اعلام وصول شد:

  • طرح اصلاح ماده 8 قانون منع‌ فروش و واگذاری‌ اراضی‌ فاقد کاربری‌ مسکونی‌ برای‌ امر مسکن‌ به‌ شرکت‌های‌ تعاونی‌ مسکن‌ و سایر اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌.
  • لایحه‌ ارجاع اختلاف بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دولت‌ پادشاهی‌ بحرین‌ به‌ داوری‌.
  • لایحه‌ اجازه افزایش‌ سهام سرمایه‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در بانک‌ بین‌المللی‌ ترمیم‌ و توسعه‌ و شرکت‌ مالی‌ بین‌المللی‌ (آ.اف.سی‌) از موسسه‌های‌ وابسته‌ به‌ گروه بانک‌ جهانی‌.
  • لایحه‌ موافقتنامه‌ معاضدت حقوقی‌ دوجانبه‌ در امور کیفری‌ بین‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و جموری‌ تاجیکستان.
  • لایحه‌ موافقتنامه‌ بین‌المللی‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دولت‌ جمهوری‌ مردمی‌ بنگلادش به‌ منظور حذف مالیات مضاعف‌ در مورد مالیاتهای‌ بر درآمد و جلوگیری‌ از فرار و اجتناب مالیاتی‌.
  • لایحه‌ موافقتنامه‌ بین‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و جمهوری‌ فنلاند به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف‌ و جلوگیری‌ از فرار مالیاتی‌ در مورد مالیاتهای‌ بر درآمد.
  • لایحه‌ موافقتنامه‌ مقر بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و دبیرخانه‌ اتحادیه‌ مجالس‌ کشورهای‌ عضو سازمان همکاری‌ اسلامی‌.

موارد مشابه