جلسه علنی دوشنبه 2 مرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول سوال ملی و منطقه ای (سه سوال ملی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام وصول شد)

در جلسه علنی روز دوشنبه 2 مردادماه، 3 سوال ملی محمدرضا صباغیان بافقی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل اعلام وصول شد:

  • علت عدم اقدام درخصوص همسان سازى و متناسب سازى حقوق بازنشستگان  
  • علت بی توجهی به تشکل ها و شوراهاى کارگرى، واحدهاى تولیدى  
  • علت عدم پرداخت حقوق به افراد داراى معلولیت شدید فاقد شغل.

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه