جلسه علنی یکشنبه 7 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی

اعلام وصول سوال ملی‌ و منطقه‌ ای نمایندگان ( سوالات ملی‌ از وزرای‌ ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ و ورزش و جوانان اعلام وصول شد)

در جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ ، سوالات ملی‌ ذیل‌ اعلام وصول گردید:

  • سوال ملی‌ محمدرضا پورابراهیمی‌ از وزیر ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات درباره علت‌ ضعف‌ عملکرد در توسعه‌ بسترها و شبکه‌های‌ مخابراتی‌ و نظارت بر عملکرد اپراتورها.
  • سوال ملی‌ مصطفی‌ نخعی‌ و تعداد دیگری‌ از نمایندگان از وزیر بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ درباره علت‌ کندی‌ اجرای‌ طرحهای‌ بهداشت‌ و درمان در مناطق‌ مختلف‌ کشور به‌ ویژه مناطق‌ محروم.
  • سوال ملی‌ محمدصالح‌ جوکار و تعداد دیگری‌ از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درباره علت‌ عدم توجه‌ به‌ جوانان و ضعف‌ در نگهداری‌ اماکن‌ و فضاهای‌ ورزشی‌، نبود برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ در ورزشهای‌ همگانی‌ و حرفه‌ای‌ و بکارگیری‌ م یران ضعیف‌ و ناکارآمد.

نمایندگان مرتبط

موارد مشابه