آراء نمایندگان به تفکیک رای

آراء نمایندگان مجلس، سه وضعیت موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت دارد. طبق آمار اعلام شده تا به امروز 215,044 رای موافق، 50,856 رای مخالف، 8,955 رای ممتنع و 44,788 مورد عدم مشارکت برای موضوعات به رای گذاشته شده در مجلس شورای اسلامی، از طرف نمایندگان صادر شده است.

دیگر گزارشات و اطلاعات آماری